Samværsregler

Ikast Gymnastikforening er forpligtiget til at have samværsregler og har valgt at følge de retningslinjer, som er udstukket af DGI og Danmarks Idræts Forbund samt den vedtagne lovgivning.

Ikast Gymnastik Forenings samværsregler:

Reglerne er lavet med begrundelse for at beskytte såvel gymnaster som instruktører.

 • Vi taler ordentlig til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende. Mobning skal ikke finde sted.
 • Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktører, gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 • Som forældre skal du tale ordentligt til vores instruktører. Hvis du ikke er i stand til dette, må du henvende dig til bestyrelsen i stedet.
 • Kommunikation holdes synligt i det offentlige rum. Ingen private sms’er eller beskeder via Facebook, men i stedet en fælles tråd for hele holdet, hvor alle skriver synligt på siden.
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum, hverken som forældre, instruktør eller gymnast (børn undtaget) – mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrummene.
  Dette bedes indskærpes over for forældre.
 • Instruktører, ledere osv. inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 • Hvis en instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 • Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.


Politik om alkohol:

 • Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige INGEN udskænkning til unge under 18 år.
 • Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med samlinger i IGF’s regi.
 • Instruktører, der er ansvarlige for sådanne samlinger for børn og unge, må ikke indtage alkoholiske drikke i den tid de fungerer i IGF’s regi.
 • Idrætsforeningen forventer, at vore instruktører møder ædru.
 • Har man som forældre eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på at foreningens alkoholpolitik ikke overholdes, har man pligt til at henvende sig til bestyrelsen, som har pligt til at handle. Det er bestyrelsen, der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre.


Politik om rygning:

 • De anvendte idrætsfaciliteter er totalt røgfrit.
 • Instruktører bør ikke ryge i børn og unges nærvær.


Politik om brug af euforiserende stoffer

 • Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen.
 • Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.


Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser, blufærdighedskrænkelse eller lignende følges nedenstående plan:

 • Ret straks henvendelse til formanden. Formanden kan derefter vælge at inkludere et eller flere bestyrelsesmedlemmer hvis nødvendigt.
 • En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.
 • Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres hurtigst muligt. Forældrene orienteres samtidigt om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen.
 • Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkelig, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.